Айтекс България ЕООД

Айтекс България ЕООД е консултантска компания за Odoo с фокус бизнес консултиране и внедряване на бизнес софтуер в малки и средни компании.

Фирмата е Odoo Ready партньор.

Вижте повече


Odoo S.A.

Odoo е пакет от бизнес приложения с отворен код, които покриват всички нужди на вашата компания: CRM, електронна търговия, счетоводство, склад, продажба на дребно, управление на проекти и т.н.

Уникалното на Odoo е, че предлага едновременно много лесно използване и пълна интеграция.

С натискане на бутона Вижте повече ще се прехвърлите на официалната страница на Odoo, където може да изгледате кратки видео клипове с възможностите на различните модули на Odoo, а под тях може да отворите и страницата с описанията на всички модули от текущата версия на Odoo. 

Вижте повече

Нашите услуги

person holding white Samsung Galaxy Tab

GAP Анализ

Ние предоставяме на нашите клиенти професионален GAP анализ по отношение на внедряването на Odoo Enterprise или Community.

person holding pencil near laptop computer

Внедряване на Odoo

Нашите високо квалифицирани Odoo
консултанти и програмисти работят за бързо и успешно внедряване на Odoo Enterprise или Community.

group of people using laptop computer

Odoo Консултиране         

Нашите бизнес консултанти са готови да оптимизират бизнес процесите на нашите клиенти.Локализация за България

В момента няма официална локализация на Odoo за България, но за нашите клиенти ние правим всички необходими настройки според изискванията на българската данъчна администрация.person in black and white striped long sleeve shirt using black and silver laptop computer

Програмиране

С помощта на нашите програмисти ние предлагаме на нашите клиенти покриване на всички нестандартни за Odoo процеси.

macbook pro displaying group of people

Виртуално обучение

Ние подготвяме и провеждаме висококачествено обучение по всички бизнес процеси на нашите клиенти.

man and woman sitting in front of silver macbook

Поддръжка на клиенти

Ние извършваме надеждна поддръжка на Odoo ERP системите на нашите клиенти, независимо от тяхната версия и обхват.

man wearing red long-sleeved shirt standing beside wall

Някои от нашите клиенти

Айтекс България ЕООД е консултантска компания за Odoo с фокус бизнес консултиране и внедряване на бизнес софтуер в малки и средни компании.

Натиснете бутона по-долу, за да видите някои от нашите клиенти за внедряване и разработки за Odoo.

Вижте повече